Khoá học

Đăng ký học để xem tất cả các bài học

Bấm phồng
Thợ chính

Bấm phồng

Bấm phồng

Bài học

  • Kỹ thuật bấm lạnh
  • Kỹ thuật bấm nóng

Bạn muốn học nghề

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Liên hệ với chúng tôi

40 Đường 16, Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM

  • dummy (028)62837337

  • dummy0907.500.803

  • dummy dndsalon@gmail.com

Facebook

© Copyright Hair Salon D&D 2024. Design & Development by Hair Salon D&D

Search