Khoá học

Đăng ký học để xem tất cả các bài học

Duỗi tóc
Thợ chính

Duỗi tóc

Kỹ thuật duỗi tóc

Bài học

  • Khái niệm duỗi tóc
  • Kỹ thuật duỗi tóc mái
  • Kỹ thuật duỗi cúp phồng tóc Bob
  • Kỹ thuật duỗi cúp tóc dài
  • Kỹ thuật duỗi thẳng
  • Độ giãn nở và độ mềm hóa
  • Độ pH

Bạn muốn học nghề

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Liên hệ với chúng tôi

40 Đường 16, Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM

  • dummy (028)62837337

  • dummy0907.500.803

  • dummy dndsalon@gmail.com

Facebook

© Copyright Hair Salon D&D 2024. Design & Development by Hair Salon D&D

Search