Khoá học

Đăng ký học để xem tất cả các bài học

Vidal Sassoon

Vidal Sassoon ABC

A - Square line
AB - Line with Graduation
ABC - Line with Layer
AC - Line with Graduation Layer
B - Graduation
BA - Graduation with a Line
BAC - Graduation with Layers
BC - Graduation with Lines and Layers
C - Classic Layering
CA - Layers with a Line
CB - Layers with Graduation
CBA - Layers and Graduation with a Line

Bài học

 • A - Square line
 • AB - Line with Graduation
 • AC - Line with Graduation Layer
 • ABC - Line with Layer
 • B - Graduation
 • BA - Graduation with a Line
 • BC - Graduation with Lines and Layers
 • BAC - Graduation with Layers
 • C - Classic Layering
 • CA - Layers with a Line
 • CB - Layers with Graduation
 • CBA - Layers and Graduation with a Line

Bạn muốn học nghề

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Liên hệ với chúng tôi

40 Đường 16, Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM

 • dummy (028)62837337

 • dummy0907.500.803

 • dummy dndsalon@gmail.com

Facebook

© Copyright Hair Salon D&D 2024. Design & Development by Hair Salon D&D

Search